Fullmäktige 2011. Foto: Marie Eriksson

Landstingsfullmäktige direktsänds via YouTube

Du kan se landstingsfullmäktiges sammanträden direkt på webben. Länk till direktsändningar och arkiv med tidigare sammanträden finns på sidan om landstingsfullmäktige.

Landstingsfullmäktige, se mer
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Politik

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna är en politiskt styrd organisation. Alla medborgare i Dalarna som har rösträtt väljer parti och vem som ska företräda dem vid allmänna val vart fjärde år.

Högsta beslutande politiska församling är landstingsfullmäktige. Här finns 83 ledamöter från nio partier: socialdemokraterna, moderaterna, centerpartiet, vänsterpartiet, kristdemokraterna, liberalerna, miljöpartiet, Dalarnas sjukvårdsparti och sverigedemokraterna.

Under landstingsfullmäktige finns landstingsstyrelsen som genomför landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter.

Den politiska majoritetens och deras ledare kallas för landstingsråd. Minoritetens ledare kallas för oppositionsråd.

Pressbilder

Kontakta kommunikationsavdelningen på kommunikation.presstjanst@ltdalarna.se

Landstingsråd och oppositionsråd

Landstingsråd:

Ulf Berg (M), landstingsstyrelsens ordförande
Telefon: 070-250 43 40
E-post: ulf.berg@ltdalarna.se

Christer Carlsson (M)
Telefon: 070-267 54 52
E-post: crister.s.carlsson@ltdalarna.se

Sofia Jarl (C)
Telefon:072-085 31 60
E-post: sofia.jarl@ltdalarna.se

Birgitta Sacrédeus (KD)
Telefon: 070-573 34 47
E-post: birgitta.sacredeus@ltdalarna.se

Bo Brännström (L)
Telefon: 023-49 00 13, 070-605 96 92
E-post: bo.brannstrom@ltdalarna.se

Elisabet Mörk Amnelius (DSP)
Telefon: 072-141 79 94
E-post: elisabet.amnelius@ltdalarna.se

Kerstin Lundh (MP)
Tel: 0707-794977
E-post: kerstinmarina.lundh@ltdalarna.se

Oppositionsråd:

Elin Norén (S)
Telefon: 070-288 13 60
E-post: elin.noren@ltdalarna.se

Sebastian Karlberg (S)
Telefon: 070-641 75 10
E-post: sebastian.karlberg@ltdalarna.se

Abbe Ronsten (S)
Telefon: 076-128 68 26
E-post: abbe.ronsten@regiondalarna.se

Maja Gilbert Westholm (V)
Telefon: 070-540 74 07
E-post: maja.gilbert@ltdalarna.se

Benny Rosengren (SD)
Telefon: 073-040 25 28
E-post: benny.rosengren@ltdalarna.se