Lex Maria-anmälan på grund av för lång väntetid

Publicerad 11 december 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En 35-årig kvinna fick vänta sju månader på operation för stenar i gallblåsa och gallgångar. Nu gör Landstinget Dalarna en lex Maria-anmälan på grund av den långa väntetiden och vidtar åtgärder.

En tidigare frisk 35-årig kvinna sökte i september 2017 akut vård på grund av magbesvär.

Utredningen visade att hon hade förhöjda levervärden och stenar i gallblåsa och gallgångar. Kvinnans levervärden sjönk och man beslutade att så kallade titthåls-kirurgi skulle genomföras inom två månader för att ta bort gallblåsan.

På grund av en svår vårdplatssituation på avdelningen blev väntetiden längre än vad som först var planerat vilket medförde att hon fick söka akut vård vid två tillfällen. Hon erbjöds då en tidigarelagd operationstid vilket hon vid detta tillfälle själv avbokade. Sex månader efter det första gallstensanfallet så var besvären mycket kraftiga med förlängd vårdtid och inflammation i bukspottkörteln som komplikation. Efter ytterligare två månader opereras patienten för sina gallbesvär och har därefter varit i stort sett besvärsfri.

– Den rådande sjuksköterskebristen har medfört att Kirurgkliniken i Falun haft begränsade möjligheter att operera lägre prioriterade åkommor vilket har förlängt väntetiden för dessa patienter, säger chefläkare Helena Hellström. I vissa fall kan dock, som i detta fall, ett relativt godartat tillstånd övergå i ett mer komplicerat förlopp i väntan på operation.

Nu prioriterar Kirurgkliniken i Falun genomgång, kartläggning och utökad kontroll av sina väntelistor. Det intensiva arbete som verksamheten lagt ner på att rekrytera sjuksköterskor har också börjat ge resultat, inte minst i fler öppnade vårdplatser.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.