Landstinget Dalarna ska minska sina växthusgaser

Publicerad 13 december 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En central lustgasdestruktionsanläggning ska installeras på Falu lasarett under våren 2019. "Anläggningen kommer att reducera Landstinget Dalarnas utsläpp av växthusgaser med cirka 16 procent", säger Anders Nordahl, miljö- och säkerhetschef.

Lustgas används som smärtlindring i vården och används bland annat av förlossningsavdelningen vid Falu lasarett där cirka 3 300 förlossningar sker per år. I genomsnitt används ett kilo lustgas per förlossning vilket innebär en årlig förbrukning av 3 300 kilo lustgas.

Lustgas är en kraftig växthusgas som påverkar ozonskiktet negativt. Lustgasens klimatpåverkan är 298 gånger större än koldioxid.

– Lustgasanvändningen påverkar också våra medarbetares arbetsmiljö negativt i själva förlossningsrummen vilket vi ser allvarligt på. Med rätt hantering och anpassade masker kan 90 procent av den förbrukade mängden lustgas samlas in och ledas till reningsanläggningen. Då kommer vi kunna rena upp till 99 procent av all lustgas vi använder inom förlossningen, berättar Anders Nordahl.

Central lustgasdestruktion är ett kostnadseffektivt sätt att minska klimatpåverkan från användningen av medicinska gaser. Tekniken bygger på att utandad lustgas och överskottsflöde tas omhand via ett ventilationssystem och leds till en destruktionsanläggning för lustgas. Den nya anläggningen kommer att finansieras till hälften med hjälp av Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet.

– Anläggningen kommer att ge oss erfarenheter i det fortsatta arbetet med att reducera utsläppen av medicinska gaser, säger Kerstin Lundh, Landstingsråd (MP) med ansvar för Hållbarhetsfrågor.

Fakta:
Investeringskostnad: 2 590 000 konor (Klimatklivet står för 50 procent av kostanden: 1 295 000 kronor).

Utsläppsminskning: 5,07 kilo CO2 per investeringskrona.
Årlig minskning av klimatpåverkan: 876 209 kilo (beräknat på investeringens livslängd på 15 år).

Växthusgas är: Ett samlingsbegrepp förbåde naturliga och konstgjorda gaser exempelvis vattenånga, koldioxid, dikväveoxid, metan och ozon. Gaserna utgör grunden till växthuseffekten genom att absorbera och utstråla infraröd strålning.

Kontaktperson:
Anders Nordahl, miljö- och säkerhetschef, Landstinget Dalarna
anders.nordahl@ltdalarna.se