Miljö och folkhälsa i fokus

Publicerad 27 december 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Efter årsskiftet ska en ny Hållbarhetsberedning driva utvecklingen framåt i hållbarhets- och folkhälsofrågor: "Vi skapar en gemenskap kring hållbarhetsarbetet i den nya regionen", säger Anders Nordahl, miljö- och säkerhetschef, Landstinget Dalarna.

Den 10 december fattade landstingsfullmäktige beslut om att inrätta en Hållbarhetsberedning. Beredningen kommer att bevaka, bedriva utvecklingsarbete och bereda hållbarhets- och folkhälsofrågor i Region Dalarna. Fokus är på miljö- och hälsofrågor.

– Det blir ett viktigt forum för kommunikation mellan politiska ledningen och tjänstemännen, som jobbar med de här frågorna. Vi kan hålla ihop områden och minskar risken för stuprörstänk. Vi kan få en systematisk uppföljning av våra mål, säger Anders Nordahl.

Hållbarhetsberedningen kommer att belysa ekonomiska frågor när det handlar om mål och prioriteringar utifrån Agenda 2030 (en nationell handlingsplan för förändringar för ett hållbart samhälle). Beredningen kommer att ha initiativrätt till Regionstyrelsen men inte någon egen beslutsrätt.

Hållbarhetsberedningen har fem ledamöter och fem ersättare. Landstingsråd Kerstin Lundh (MP) är ordförande:

– Hållbarhetsberedningen har ett viktigt uppdrag där vi på alla sätt ska verka för att miljön blir bättre, även när det gäller hållbart resande. Folkhälsan är också en prioritering och IT-utvecklingen är en viktig del i det arbetet, till exempel att behandlingar och möten kan ske via webben och att vår digitala vårdcentral kan utvecklas ytterligare, säger Kerstin Lundh.

Folkhälsofrågorna kommer att beredas i samarbete med Hälso- och sjukvårdsnämnden. I dessa frågor ska också Hållbarhetsberedningen samverka med Välfärdsrådet.