Begränsad tillgänglighet till Vårdcentral Avestas telefonrådgivning

Publicerad 21 december 2018

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Under december månad har tillgängligheten till Vårdcentral Avestas telefonrådgivning varit mycket begränsad. Patienter uppmanas därför i första hand att vända sig till 1177 för rådgivning.

Om det är viktigt/angeläget går det att besöka vårdcentralen direkt men du måste då räkna med att det kan bli väntetider. Vårdcentral Avestas telefonrådgivning är öppen och svarar i mån av resurser.

Ta gärna hjälp av våra e-tjänster via 1177.se. På webben kan du boka, av- och omboka tid, förnya recept och hjälpmedel, läsa din journal, hantera läkarintyg, se provsvar och se din läkemedelsförteckning

 

Så här kontaktar du 1177:

Telefon: 1177

Webben: https://www.1177.se/Dalarna/

 

Läs mer om olika sätt att söka vård på:

http://www.ltdalarna.se/hittavard