Regionbildning i Dalarna

Regionbildning innebär att det bildas en ny och ändamålsenlig samhällsorganisation på regional nivå som ansvarar för hälso- och sjukvård, regional hållbar utveckling, folkhälsa, folktandvård, kollektivtrafik, kultur och bildning, tillväxt och forskning.

Se mer, Frågor och svar
  • 1

Regionbildning Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den 1 januari 2019 bildade vi region i Dalarna. Vårt nya namn är Region Dalarna.

Region Dalarnas största ansvar är hälso- och sjukvård. Vi sköter också tandvård, driver folkhögskolor, ansvarar för kollektivtrafik och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur.

Från och med den 1 januari 2019 har vi även det regionala utvecklingsansvaret för vårt län. Det handlar om frågor som infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Du söker vård på samma sätt som tidigare. Du besöker samma vårdcentral, sjukhus eller tandvårdsklinik och du möter samma personal.

Däremot har vi bytt namn för att bättre beskriva hela vårt uppdrag. Vårt nya namn är Region Dalarna.

Vår uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på.

Nyheter