1177 Vårdguidens e-tjänster

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Pappa som söker sjukvårdsråd via sin dator tillsammans med sin dotter.

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du snabbt, enkelt och säkert kan sköta dina vård- och tandvårdsärenden utan att behöva köa i telefon.

Logga in på e-tjanster.1177.se  (1177 Vårdguidens e-tjänster)

Här är ärendena du kan utföra

Alla vårdcentraler och specialistmottagningar i Dalarna ett unikt utbud av ärendetyper som till exempel:

Blodgivare i Dalarna och kvinnor som fått kallelse till hälsoundersökning med mammografi kan av- och omboka sin tid genom att logga in på e-tjanster.1177.se

Så loggar du in i e-tjänsterna

Sköt ditt barns ärenden

Du som är vårdnadshavare kan utföra ärenden åt ditt barn via din egen inloggning på e-tjanster.1177.se. Du kan vara ombud för ditt barn fram till dess att ditt barn fyller 13 år.