Hitta rätt i vården

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

När oturen är framme – Hit vänder du dig för att söka vård

1. Besök 1177.se

När du eller någon närstående blir sjuk kan du besöka 1177 Vårdguiden på webben (www.1177.se) för att få råd om vård.
Ta gärna hjälp av e-tjänsterna, du legitimerar dig genom e-legitimation eller sms och lösenord.

2. Ring 1177

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

3. Kontakta din vårdcentral

Om du behöver råd under dagtid på vardagar kan du också ringa din vårdcentral. Distriktsläkaren eller annan vårdpersonal tar hand om de vanligaste hälsoproblemen, hänvisar och remitterar vid behov vidare till annan specialistvård.
Du kan även träffa Landstingets Dalarnas vårdpersonal via appen Min vård - din digitala vårdcentral.

4. Akutmottagningen

När du behöver akut läkarvård ring 1177 Vårdguiden på telefon (tfn 1177) eller din vårdcentral innan du åker till akutmottagningen, många gånger kan man undvika akutmottagningen och istället få en jourtid inom primärvården.

Akutmottagningen har öppet alla dagar dygnet runt och tar hand om allvarliga sjukdomstillstånd och skador där man måste tas omhand direkt.

5. Vid nödsituation eller giftinformation

Vid akuta brådskande sjukdomsfall ring 112.